Nejedná se o oficiální prezentaci GENERALI - soukromá prezentace František Joachimsthaler
GENERALI Klatovy Historie

Historie Generali v ČR


KlĂ­čovĂ© události v životě pojišťovny Generali

1831 založena Assicurazioni Generali v Terstu

1832 otevřeny prvnĂ­ pobočky ve VĂ­dni, Budapešti a pobočka Assicurazioni Generali v Praze

1837 otevřeny další pobočky v německĂ˝ch zemĂ­ch

21. prosince 1920 založena Moldavia Generali zakladatelĂ© - Živnobanka a Assicurazioni Generali

3. července 1939 uzavřena smlouva o sloučenĂ­ pojišťovacĂ­ch společnostĂ­ Moldavia Generali a Sekuritas

24. řĂ­jna 1945 došlo dekretem prezidenta republiky ke znárodněnĂ­ soukromĂ˝ch pojišťoven, to znamená i Generali

23. července 1993 Generali se vracĂ­ po tĂ©měř 50 letech do ČeskĂ© republiky jako zastoupenĂ­ rakouskĂ© pojišťovny Erste Allgemeine a navazuje tak na svou, vĂ­ce než stoletou, tradici v českĂ˝ch zemĂ­ch

1. ledna 1995 transformace zastoupenĂ­ společnosti Erste Allgemeine v akciovou společnost Generali Pojišťovna a.s.

25. zářĂ­ 1995 založena společnost Generali - Creditanstalt penzijnĂ­ fond a.s., zakladatelĂ©: EA-Generali AG Wien a Creditanstalt Asset Management a.s. Praha

15. srpna 1996 odstartována komunikace pomocí Internetu

1. června 1999 založen Klub Generali

červenec 1999 Generali Pojišťovna a.s. zĂ­skala jako prvnĂ­ finančnĂ­ instituce v oblasti pojišťovnictvĂ­ a bankovnictvĂ­ v ČeskĂ© republice certifikát kvality dle mezinárodnĂ­ normy ISO 9001

1. řĂ­jna 1999 zahájenĂ­ provozu Call centra - bezplatnĂ© informačnĂ­ linky 0800 150 155

13. řĂ­jna 1999 Generali Pojišťovna a.s. zĂ­skala licenci pro poskytovánĂ­ pojištěnĂ­ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinnĂ© ručenĂ­)

únor 2000 zahájen provoz Centra prohlídek poškozených vozidel, tzv. DRIVE-IN na Praze 4, Novodvorská 994

březen 2000 otevřeno novĂ© ServisnĂ­ centrum Generali, kterĂ© nabĂ­zĂ­ klientům širokou paletu služeb, mimo jinĂ© kompletnĂ­ informace na bezplatnĂ© telefonnĂ­ lince 0800 150 155, možnost hlášenĂ­ škod, e-mail a internet servis s možnostĂ­ uzavĂ­ránĂ­ smluv a další

1. ledna 2001 otevřenĂ­ novĂ© budovy oblastnĂ­ho ředitelstvĂ­ Praha a střednĂ­ Čechy ve Ĺ tefánikově ulici na SmĂ­chově

leden 2001 založenĂ­ Poolu pro pojištěnĂ­ záruky pro přĂ­pad Ăşpadku cestovnĂ­ kanceláře, jejĂ­mž vedoucĂ­m pojistitelem se stala Generali Pojišťovna a.s.

4. řĂ­jna 2001 otevřenĂ­ řidičskĂ©ho vĂ˝cvikovĂ©ho centra Generali Polygon - www.generali-polygon.cz

podzim 2001 Generali Pojišťovna a.s. se prezentuje novĂ˝m reklamnĂ­m sloganem "Žijeme s Vámi."

leden 2002 Generali Pojišťovna a.s. se stala prvnĂ­ pojišťovnou ve formě akciovĂ© společnosti, která od Ministerstva FinancĂ­ ČR obdržela povolenĂ­ k provozovánĂ­ pojišťovacĂ­ a zajišťovacĂ­ činnosti

26. března 2002 Generali Holding Vienna a ZĂĽrich Financial Services uzavřely dohodu tĂ˝kajĂ­cĂ­ se jejich aktivit na trzĂ­ch ve střednĂ­ Evropě. Na základě tĂ©to dohody převzala Generali pět pojišťovacĂ­ch společnostĂ­ ZĂĽrich Group v ČeskĂ© republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku a jeden penzijnĂ­ fond v Polsku.

květen 2002 Generali Pojišťovna a.s. zĂ­skala cenu za firemnĂ­ image "Rhodos 2002" a tĂ­m obhájila vynikajĂ­cĂ­ 3. mĂ­sto v kategorii pojišťovny z roku 2001

1. ledna 2003 Generali Pojišťovna a.s. přebĂ­rá pojišťovnu ZĂĽrich

leden 2003 Generali Pojišťovna a.s. je čtvrtou největší pojišťovnou v oblasti neživotnĂ­ho pojištěnĂ­

květen 2003 rozšířenĂ­ počtu obchodnĂ­ch mĂ­st o pobočky KomerčnĂ­ obchodnĂ­ služby

leden 2004 rozšířenĂ­ provozu Call-centra o službu modrá linka (hlášenĂ­ škod) na telefonnĂ­m čĂ­sle 844 188 188

6. dubna 2004 internĂ­ časopis Partner zĂ­skal pro pojišťovnu Generali 2. mĂ­sto v soutěži ZlatĂ˝ střednĂ­k

květen 2005 spuštěna nová internetová prezentace pojišťovny Generali

červen 2005 otevřeno osmĂ© oblastnĂ­ ředitelstvĂ­ v PardubicĂ­ch

červenec 2005 po recertifikačnĂ­m auditu kvality zĂ­skala pojišťovna Generali certifikát do roku 2008

24. listopadu 2005 zĂ­skala společnost cenu za firemnĂ­ image - střĂ­brnĂ˝ RHODOS 2005

prosinec 2006 růstem pojistnĂ©ho o 14 % překonala Generali trend českĂ©ho pojistnĂ©ho trhu

březen 2007 Generali načala druhĂ˝ milion aktivnĂ­ch pojistek ve svĂ©m kmeni

duben 2007 v letošnĂ­m ročnĂ­ku ankety Pojišťovna roku, kterou pořádá Asociace českĂ˝ch pojišťovacĂ­ch maklĂ©řů, zĂ­skala pojišťovna Generali řadu oceněnĂ­. V kategorii ŽivotnĂ­ a ĂşrazovĂ© pojištěnĂ­ obsadila 2. mĂ­sto, stejně jako v hodnocenĂ­ spolupráce s maklĂ©ři. Bronzovou přĂ­čku pak v kategoriĂ­ch Občanská pojištěnĂ­, PojištěnĂ­ motorovĂ˝ch vozidel a pojištěnĂ­ průmyslu a podnikatelů. V hlavnĂ­ kategorii zaujala čtvrtĂ© mĂ­sto. V soutěži PojistnĂ˝ produkt byl oceněn produkt pojištěnĂ­ motorovĂ˝ch vozidel Minikasko.

2. května 2007 Generali Pojišťovna a.s. rozšířila nabĂ­dku online pojištěnĂ­ o povinnĂ© ručenĂ­

květen 2007 pojišťovna Generali navázala na Ăşspěch produktu Clever Invest Junior a v letošnĂ­m ročnĂ­ku soutěže Zlatá Koruna, kterĂ˝ oceňuje nejlepší finančnĂ­ produkty, zĂ­skala bronzovou korunu za produkt DrobnĂ˝ podnikatel

18. června 2007 se slavnostně otevřelo novĂ© sĂ­dlo oblastnĂ­ho ředitelstvĂ­ v PardubicĂ­ch

10. července 2007 byla podepsána smlouva o vzniku holdingu Generali PPF. Pojišťovna Generali je tak spoluzakládajĂ­cĂ­m členem největší pojišťovacĂ­ skupiny v zemĂ­ch střednĂ­ a vĂ˝chodnĂ­ Evropy.

2. srpna 2007 spuštěn novĂ˝ vzhled internetovĂ˝ch stránek pojišťovny Generali

zářĂ­ 2007 byla spuštěna nová webová prezentace Klubu Generali

prosinec 2007 předepsanĂ© pojistnĂ© v neživotnĂ­m pojištěnĂ­ činilo v roce 2007 5,2 mld. Kč a v životnĂ­m pojištěnĂ­ 2,4 mld. Kč. Generali zaznamenala 19procentnĂ­ nárůst oproti roku 2006.

1. ledna 2008 vzniklo devátĂ© oblastnĂ­ ředitelstvĂ­ Generali v HavĂ­řově

leden 2008 zahájil činnost Generali PPF Holding, kterĂ˝ bude působit v zemĂ­ch střednĂ­ a vĂ˝chodnĂ­ Evropy a jehož součástĂ­ je v ČeskĂ© republice Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s


Životní pojištěníVíce informací Pokryjeme i ty nejnáročnější požadavky na vaši pojistnou ochranu.
Cestovní pojištěníVíce informací Zajistěte si kvalitní tuzemské i zahraniční pojištění - u nás i online.
Úrazové pojištěníVíce informací pojistěte sebe i své nejbližší za mimořádně výhodných podmínek
Nemocenské pojištěníVíce informací Zabezpečte svou finanční situaci pro případ pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici
Pojištění domácnosti s asistencíVíce informací Domov je nejdůležitějším místem, kam se rádi vracíme a kde trávíme čas s rodinou. Proto bychom měli myslet i na jeho zabezpečení.
Pojištění rodinných domů a bytových jednotekVíce informací Pojištění Bydlení je určeno pro pojištění rodinných domů a bytových jednotek včetně společných částí domu.
Pojištění rekreačních objektů - VíkendVíce informací Vedle pojištění chat a chalup získáte v jednom produktu i ochranu movitých věcí uvnitř těchto objektů.
Pojištění obytných a kancelářských budovVíce informací Zajistěte ochranu obytných a kancelářských budov, ať už dokončených, rozestavěných nebo v rekonstrukci.
Cestovní kancelářeVíce informací Cestovní kanceláře mají povinnost pojistit se pro případ úpadku. Tato pojistka chrání klienty cestovních kanceláří před nepříjemnými komplikacemi v zahraničí.
Pojištění podnikáníVíce informací Podnikání nám zajišťuje finanční prostředky a přináší osobní uspokojení. Balíčky pojistných produktů Generali podnikatele chrání proti širokému spektru rizik.
Pojištění zahradní architekturyVíce informací Pojistka může chránit vaši zahradu, především pak porosty na ní a úpravy terénu, ale i další objekty.
Pojištění obcíVíce informací Majetek měst a obcí je chráněn proti různým druhům nebezpečí včetně odpovědnosti za škody, a to v jedné pojistné smlouvě.
Pojištění zárukVíce informací Pojištění záruk vám zaručí důkladné krytí vaší podnikatelské činnosti.
Úvěry a zárukyVíce informací Riziko platební neschopnosti svých klientů neovlivníte. Minimalizujte raději možné finanční ztráty.
Povinné ručeníVíce informací Povinné ručení Generali vás spolehlivě ochrání před finanční újmou způsobenou zaviněním škody při automobilovém provozu.
Flotilové pojištěníVíce informací Máte 5 a víc vozidel? Flotilové pojištění vám nabízí řadu výhod. Množstevní sleva vám umožní ušetřit. Zároveň oceníte nižší administrativní zátěž díky zjednodušené správě pojistných smluv.
Havarijní pojištění KaskoVíce informací Minimalizujte dopad poškození, zničení nebo odcizení vozu. Ať už jste viníkem nehody nebo poškozeným.
Úrazové pojištění přepravovaných osobVíce informací K pojistnému plnění dojde v případě zranění v souvislosti s provozem vašeho vozidla.
Pojištění skelVíce informací Poškozené nebo rozbité okno? Velmi běžný jev. Díky pojistce si můžete jízdu autem bezstarostně užít.
Havarijní pojištění MinikaskoVíce informací S minikaskem překonáte mnoho nástrah, které na motoristy číhají a přitom Vás to nebude moc stát.
Asistenční služby Generali AssistanceVíce informací Jako součást dalších pojištění nabízíme asistenční služby Generali Assistance zdarma.
Pojištění zavazadelVíce informací Mějte vždy jistotu, že na cestách budete mít k dispozici věci osobní potřeby. I přes nepředvídatelné události.
Pojištění náhradního vozidlaVíce informací Rozšířená pojistná ochrana vám pomůže po nehodě, když potřebujete náhradní vozidlo.
Pojištění právní ochranyVíce informací Produkt chrání účastníky silničního provozu, kteří se dostanou do složité situace a následně musí hájit své zájmy u soudu.
Pojištění občanské odpovědnostiVíce informací Pojistěte se proti škodám, které můžete způsobit nedopatřením, v každodenním životě.
Individuální pojištění odpovědnostiVíce informací Individuální pojištění odpovědnosti je vhodné pro činnosti rozmanité povahy. Pojištění vám připravíme "na míru".
Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnostiVíce informací Pojistná ochrana proti škodám způsobeným z provozní činnosti podnikatelů.
Pojištění profesní odpovědnosti za škoduVíce informací Pojištění pro vysoce kvalifikované odborníky. Na jejich profesionalitu jsou kladeny vysoké požadavky.
Poj. odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateliVíce informací Kdykoli můžete nešikovným pohybem shodit ze stolu počítač, ztratit služební mobil...
Pojištění průmyslových rizikVíce informací Majetek průmyslového podniku lze pojistit v základním rozsahu krytí nebo spolu s dalšími riziky, jako např. vichřice, záplava nebo vloupání.
Technická pojištěníVíce informací Technická pojištění zahrnují pojistky na elektroniku, stroje a zařízení. Kryjí i přerušení provozu nebo stavební a montážní činnosti.
Dopravní pojištěníVíce informací V rámci dopravního pojištění nabízíme pojistné krytí jak vlastníkům přepravovaného zboží, tak i silničním přepravcům a zasilatelům.
Zemědělské pojištěníVíce informací Umíme nabídnout vysoce kvalitní zemědělské pojištění, které je předpokladem Vašeho úspěšného podnikání. Nebráníme se sjednávání nadstandardních pojištění v případě potřeby klienta.